Λιποπρόσθεση

Λιποπρόσθεση

Θεραπεία ανάπλασης του προσώπoυ με αποκατάσταση λιποκυττάρων - βλαστοκυττάρων (stem cells)

Είναι άβολο να ζει κανείς μέσα σε ένα γερασμένο, αποδομημένο δέρμα. Επίσης είναι μη ελκυστικό και οδηγεί σε αντιδράσεις απομόνωσης. Όσοι δεν γερνούν όμορφα, έχουν δυσκολία στο να διατηρήσουν την αυτοεκτίμησή τους όταν θυμούνται το απαλό, χωρίς σημάδια, ελαστικό δέρμα που αποτελούσε τη σημαία της νιότης τους.

Η λιποατροφία του προσώπου είναι η απώλεια του λίπους το οποίο υποστηρίζει την πληρότητα, το σχήμα και το περίγραμμα του προσώπου. Η λιποατροφία είναι φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας της γήρανσης και επακόλουθο σε ανθρώπους που ασκούνται υπερβολικά.

Άτομα που δεν μπορούν να κρύψουν τη γηρασμένη εμφάνισή τους μπορεί μερικές φορές να έχουν αρνητική αυτοεικόνα και να βιώνουν έλλειψη αυτοεκτίμησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζουν κλινική κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση.

Ειδικά τα ηλικιωμένα άτομα, επειδή προοδευτικά αποστεώνονται συν τω χρόνο, μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανόμενων και των παροχέων φροντίδας υγείας. Η βελτίωση της εμφάνισης προσφέρει μια ψυχολογική ενίσχυση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές σκέψεις και πράξεις.

Η θεραπεία της λιποατροφίας του προσώπου είναι αναγκαία προκειμένου να αντισταθμιστούν οι σωματικές και κοινωνικές συνέπειες της απώλειας λίπους στο πρόσωπο, οι οποίες συμβαίνουν ως φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης.

Η θεραπεία της λιποατροφίας του προσώπου αιτιολογείται, προκειμένου να υπερπηδηθούν οι σωματικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απώλειας του λίπους στο πρόσωπο, οι οποίες συμβαίνουν ως φυσιολογικό μέρος της γήρανσης ή ως συνέπεια κάποιων παθήσεων και φαρμακευτικής θεραπείας. Από τη στιγμή που η λιποατροφία θα συμβεί, στόχος της θεραπείας είναι να επαναφέρει τα τόξα του προσώπου και τις καμπύλες που χαρακτηρίζουν ένα νεανικό πρόσωπο.