Μειωτική Μαστών

Μειωτική Μαστών

Εκτός από την ανόρθωση στήθους, ένα άλλο πρόβλημα, όχι μόνο αισθητικό αλλά και υγείας -εφόσον πολλές φορές η σπονδυλική στήλη υποχωρεί από το μεγάλο βάρος του και υποφέρει από κύφωση, είναι και το πολύ μεγάλο στήθος. Εξάλλου, η χαλάρωση, η πτώση και η λιποδυστροφία είναι εντονότερες και πιο ορατές στο μεγάλο στήθος.