Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική

Κλασική κοιλιοπλαστική, τι είναι;

Η κοιλιοπλαστική είναι μια μείζων χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται πλεονάζον το περισσεύον δέρμα και λίπος από την κοιλιά και συρράπτονται οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η επέμβαση αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση μιας μεγάλης, χαλαρής κοιλιάς.

Προϋπόθεση για την επέμβαση αυτή είναι να αποδεχθεί ο ενδιαφερόμενος την μεγάλη σε έκταση ουλή η οποία εκτείνεται σε μήκος 20-30 εκατοστών άνωθεν του εφηβαίου από την αριστερή έως την δεξιά λαγόνιο άκανθα, ουλή η οποία θα υποστεί όλες τις διαδικασίες της ωρίμανσης των χειρουργικών ουλών μέχρι να μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η ουλή αυτή μπορεί να κρυφτεί από το μαγιό, όμως ποτέ δεν θα είναι τόσο διακριτική ώστε να μην γίνεται αντιληπτή όταν το σώμα είναι γυμνό. Στον ομφαλό υπάρχει ακόμη μία κυκλική ουλή η οποία γίνεται για να εξυπηρετηθεί η τοποθέτησή του στην νέα θέση επί του κοιλιακού κρημνού.

Μερική Κοιλιοπλαστική, γιατί όχι αυτή;

Η μερική κοιλιοπλαστική είναι μια μεσαία χειρουργική επέμβαση η οποία ανήκει στις κατηγορίες των τεχνικών στις οποίες διατηρείται κάποια ποσότητα δέρματος και λίπους, αλλά και μέρος της υπερομφαλικής χαλάρωσης του κοιλιακού τοιχώματος.

Η τελική ουλή στην περίπτωση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη της κλασικής κοιλιοπλαστικής, ευρίσκεται στην θέση όπου γίνεται η καισαρική τομή και η έκτασή της φτάνει τα 10-15 εκατοστά, κρυμμένη μέσα στο μαγιό. Η επέμβαση αυτή έχει περιορισμένες ενδείξεις και συνήθως γίνεται αποδεκτή μόνο από εκείνους που είχαν πράγματι πολύ μικρό αισθητικό πρόβλημα. Η επιλογή της γίνεται συνήθως με αισθητικά μόνο κριτήρια. Δεν υπάρχει ουλή επί του ομφαλού.